Parwaaz Hay Junoon Official Movie Trailer

Parwaaz Hay Junoon is a forthcoming Pakistani romantic movie directed by Haseeb Hassan. Parwaaz Hay Junoon movie starring is Ahad Raza Mir, Hamza Ali Abbasi, Shaz Khan, Kubra Khan, Hania Amir, Alamdar Khan, Shafaat Ali, Marina Khan, Hina Khawaja Bayat, Shamoon Abbasi, Rachel Viccaji, Adnan Jaffar, Rasheed Naz, Farhan Ali Agha. This movie will be released on 22 August 2018.

Parwaaz Hay Junoon Official Movie Trailer

Pin It