Love Ke Funday Official Movie Trailer

Love Ke Funday Movie is a forthcoming bollywood Comedy, Romantic movie directed by Indervesh Yogee. Love Ke Funday movie starring is Pramod Moutho, Shaleen Bhanot, Pooja Banerjee, Ashutosh Kaushik, Rishank Tiwari, Samiksha Bhatnagar, Rahul Suri, Harshvardhan Joshi, Ritika Gulati, Priyanka Khatri, Sufi Gulati. This movie will be released on 15 Jul 2016.

Love Ke Funday Official Movie Trailer

Pin It