Ekk Albela Official Movie Trailer

Ekk Albela Movie is a forthcoming bollywood Biopic movie directed by Shekhar Sartandel. Ekk Albela movie starring is Vidhyadhar Joshi, Prasad Pandit, Swapnil Rajshekhar, Vighnesh Joshi, Shekhar Phadke, Shriram Kolhatkar, Arun Bhadsavle, Vidya Balan. This movie will be released on 24 June 2016.

Ekk Albela Official Movie Trailer

Pin It