Ajji Official Movie Trailer

Ajji is a forthcoming bollywood Drama movie directed by Devashish Makhija. Ajji movie starring is Sushama Deshpande, Sharvani Suryavanshi, Abhishek Banerjee, Smita Tambe, Sadiya Sidiqui, Sudhir Pandey, Vikas Kumar, Manuj Sharma, Trimala Adhikari, Rasika Agashe, Kiran Khoje, Shreyas Pandit, Shrikant Yadav. This movie will be released on 24 November, 2017.

Ajji Official Movie Trailer

Pin It