Bollywood Stars at Sohail Khan’s Diwali Celebrations

Bollywood Stars Salman Khan, Chunkey Pandey, Amrita Arora and Atul Agnihotri at Sohail Khan’s Diwali celebrations.

Pin It