Vlada Roslyakova on Elle magazine [Germany] November 2011

Vlada Roslyakova on Elle magazine [Germany] November 2011. Vlada Roslyakova is a Russian model. When she started modelling, Roslyakova changed her name from Elena to Vlada in order to identify herself from a model named Elena Rosenkova. Elena started modeling in Russia, then shifted to Tokyo. When she came in Nyc, she started modeling for well-known designers.

Pin It