Duniyadari Official Movie Trailer

Duniyadari is a forthcoming bollywood Drama movie directed by Shital Shah. Duniyadari movie starring is Malhar Thakar, Esha Kansara, Aarjav Trivedi, Mamta Choudhary, Tarika Tripathi, Parikshit Tamalia, Shaunak Vyas, Rajan Thakar, Kishan Gadhvi, Hemang Shah, Sanjay Galsar. This movie will be released on 17 February, 2017.

Duniyadari Official Movie Trailer

Pin It